NETVÆRKS BEHANDLINGSPLAN – NBP


NBP-Netværksplan-illustrationNBP er en metoderamme, jeg har udviklet. Den retter sig til institutioner, heldagsskoler, familiebehandlere og andre professionelle.

Netværksbehandlingsplanen sikrer, at alle i netværket arbejder i samme retning.  NBP sikrer, at de faglige mål bliver omformuleret til indsatsstrategier eller behandlingsstrategier.

Netværksbehandlingsplanen er udviklet på baggrund af Lev Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling. Behandlingsplanen er dermed en ramme som sikrer, at den fælles indsats sker i barnets nærmeste udviklingszone, således at barnet og den professionelle oplever succes med indsatsen.

Kontakt for at få mere information om NBP.

SAGT OM RIKKE

  • Udtalelse fra leder Kristine Hybel

    Rikke var med på første dag af vores årlige ledelsesseminar. Vi havde fokus på vores ledelsesroller og teamledelse. Rikke fik med ..

  • Udtalelse fra Lone Kaae

    Udtalelse fra Lone Kaae, underviser og terapeut på DISPUK:  ”På DISPUK´s støttekontakt uddannelse havde vi Rikke som gæstelærer en dag, ..