COACHING

Hvis du ønsker at udvikle dine professionelle kompetencer eller du ønsker at udvikle dig personligt så er coaching det rigtige for dig. UDsyn tilbyder 3 forskellige former for coaching. 

Den klassiske coaching

Klassisk coaching bygger på psykologiske teorier. Hos UDsyn er coachingen ikke kun baseret på en psykologiske retning, men bygger på mange forskellige psykologiske retninger og derfor er kvaliteten høj, hvilket betyder at du vil opleve en høj grad af personlig udvikling.

Pris pr session for klassisk coaching kr. 1150,-

Pris for 3 sessioner klassisk coaching kr. 950,- pr session.

Protreptiske samtaler

Protreptik er en filosofisk samtaleform udviklet af Aristoteles.

Målet med denne filosofiske samtale er at vende mennesket mod det væsentlige og det endelige mål er eudaimonia – lykkefølelse.

Den protreptiske samtale er en meget smuk oplevelse, som bidrager til følelsen af lykke, energi indre balance og øger fornemmelse af styrke – det gode liv er målet.

Pris for en protreptisk samtale kr. 1150,-

Pris for 3 protreptiske samtaler kr. 950,- pr session.

VITA coaching

VITA coaching er en syntese af psykologi, krop og den filosofiske samtalefor Protreptik. 

VITA er mere kraftfuldt end noget andet og kan bruges til at opløse meget svære vanskeligheder i livet eller til at udvikle styrke, energi og kompetencer til at tage styring i livet. 

VITA kan du kun få hos UDsyn, og du skal ikke holde dig tilbage for at give dig denne oplevelse af styrke, energi og en stærk følelse af glæde og lykke.

Pris for en VITA session af kr. 1150,-

Pris for 3 VITA sessioner kr. 950 pr session.